Mài bóng sàn bê tông tại KCN Tây Bắc Củ Chi

Mài bóng sàn bê tông tại KCN Tây Bắc Củ Chi
Chủ đầu tư : Unilever Vietnam
Năm thi công : 2020
Diện tích sàn, nhà xưởng : 3226m2.
Đơn vị thi công : Công ty Bê tông Hoàng Gia
Giá trị hợp đồng : 897,230,000 đồng

SÀN BÊ TÔNG KHI CHƯA MÀI 


SÀN BÊ TÔNG KHI ĐÃ MÀI BÓNG 

Tags: Mài bóng sàn bê tông tại KCN Tây Bắc Củ ChiMài bóng sàn bê tông tại Củ ChiMài bóng sàn bê tông tại huyện Củ ChiMai bong san be tong tai Cu ChiUnilever Vietnam