Báo giá đánh bóng sàn bê tông

 Stt

 Diễn giải

 ĐVT

 Số lượng

 Đơn giá
 VND

 Thành tiền
 VND

 02 

   Mài sàn bê tông với 11 bước:

   - Mài sàn bê tông 

   - Đánh bóng bê tông

   - Siêu bóng bê tông với máy móc và hóa chất mài nền bê tông chuyên dụng

 M2

1

Từ 50,000>
150,000

 


 

Diện tích thực tế được tính khi nghiệm thu bàn giao
Đơn giá này bao gồm:
- Chi phí nhân công, máy móc,khấu hao dụng cụ và thiết bị hỗ trợ.
- Chi phí hoá chất chuyên dụng.
- Các chi phí cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện dịch vụ 
Phí dịch vụ này chưa bao gồm:

- Thuế GTGT 10%.
Thanh toán:
Lần 1: ứng 10 % >30 giá trị hợp đồng khi bên B mang vật tư thiệt bị tới công trình.
Lần 2: ứng 40 % giá trị hợp đồng tiếp theo khi bên B hoàn thành 50 % khối lương công trình.
Lần 3: thanh toán  50 % giá trị hợp đồng còn lại  khi bên B hoàn thành 100 % khối lương công trình.
Phần hỗ trợ từ công trình : Điện.- Nước.  

Vị trí để dụng cụ, khu đậu xe cho nhân viên Công ty TNHH TM & DV ĐT Hoàng Gia
CHÚ THÍCH:
Phí dịch vụ này dựa trên khu vực phải làm dịch vụ, số nhân viên và quản lý, cũng như tần suất làm việc tại các khu vực như đã đề cập ở trên. Nếu có sự thay đổi lớn nào về khu vực làm dịch vụ, chủ nhà và Công ty ĐT TM & DV Hoàng gia sẽ nhất trí thảo luận lại về phí dịch vụ.