Đánh bóng mài sàn dầu thực vật Tân Bình

Đánh bóng mài sàn xi măng công ty - NAKYDACO
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình
Tên viết tắt: Dầu Tân Bình  
Tên tiếng anh: Tan Binh Vegetable Oil Joint Stock Company
Địa chỉ: 889 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM 
Diện tích : 2348 m2 
Đơn vị thi công : Bê tông Hoàng Gia 
Năm thi công : tháng 3/2021