Đĩa phá sơn PCD

Mã sản phẩm: PCD

Giá: Liên hệ

Dùng để  phá lớp sơn Epoxy cũ, loại bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sàn để thi công sơn mới
Với bộ đĩa này có thể phá được khoảng 1500m2 à 2000m2 lớp epoxy cũ.

Dùng để  phá lớp sơn Epoxy cũ, loại bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sàn để thi công sơn mới
Với bộ đĩa này có thể phá được khoảng 1500m2 à 2000m2 lớp epoxy cũ.