Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,đánh bong đá cấp 50-3000

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,đánh bong đá cấp 50-3000 
LOẠI GIÀY 10MM, RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 300 - 400M2/1 CẤP SỐ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,đánh bong đá cấp 50-3000 
LOẠI GIÀY 10MM, RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 300 - 400M2/1 CẤP SỐ