Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50 - 3000

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50  - 3000 
LOẠI MỎNG 2,5MM,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 200 - 300M2/1 CẤP SỐ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50  - 3000
LOẠI MỎNG 2,5MM,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 200 - 300M2/1 CẤP SỐ