Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50-3000

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50 – 3000
LOẠI GIÀY 10MM ,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 300 - 400M2/1 CẤP SỐ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh khô cấp 50 – 3000
LOẠI GIÀY 10MM ,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 300 - 400M2/1 CẤP SỐ