Đĩa mài bê tông cấp 50 - 3000(4DS1)

Mã sản phẩm: 3000(4DS1)

Giá: Liên hệ

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,Đánh bong đá
cấp 50  - 3000
LOẠI MỎNG 2,5MM,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 100 - 200M2/1 CẤP SỐ
 

Đĩa mài đánh bóng bê tông loại đánh nước,Đánh bong đá 
cấp 50  - 3000 
LOẠI MỎNG 2,5MM,RỘNG 100MM
1 BỘ 6 CÁI ĐÁNH ĐƯỢC 100 - 200M2/1 CẤP SỐ